Основни принципи

 

   Пружање правних услуга није само посао, нити се може подводити у калупе и стандарде. Нема стандардног клијента, сваки наш клијент заслужује посебну пажњу и приступ. Бити креативан и домишљат значи изнаћи бољу идеју ради доласка до оптималног правног решења. Очекујемо Вашу искрену сарадњу. У циљу достизања максималног учинка, Ваше поверење, увид у процес и релевантни подаци, довешће нас до успеха.

 

    Рад адвокатске канцеларије Павловић заснива се на следећим принципима:

 

  • Доследно поштовање традиционалних врлина као што су част, поштење и држање дате речи.
  • Пуна посвећеност случају, храбра и доследна одбрана интереса наших клијената, допуштеним средствима уз дужно поштовање Суда.
  • Апсолутна независност у професионалном раду и поступање у сагласности са властитим уверењима, уз одлучан отпор сваком виду притиска, претњи или утицаја других ауторитета, ма са чије стране долазили, осим ауторитета правне науке, устава и закона.
  • Ефикасно и савесно пружање правних услуга уз избегавање непотребних трошкова поступака. Непредузимање радњи и аката штетних по лични углед адвоката и репутацију адвокатске канцеларије.
  • Константно проширивање и усавршавање правног и општег образовања праћењем актуелне стручне литературе, учешћем у стручним расправама, саветовањима, сарадњом и разменом искустава.
  • Чување адвокатске тајне. Без сигурности у поверљивост адвоката нема искреног односа па су изгледи за успех у поступку у старту битно смањени. Непоступање у случајевима конфликта интереса.
  • Неговање колегијалног духа професије и односа поверења и сарадње са адвокатима у земљи и иностранству на добробит наших клијената.
  • Професионална солидарност и брига о формирању моралног лика адвокатског подмладка.
  • Бесплатно пружање нужне правне помоћи социјално угроженим лицима, једнако савесно и пажљиво, као вид хуманости.

 

   Наши задовољни клијенти најбољи су доказ да наведени принципи живе у пракси нашег пословања.

 

slider
slider
slider
slider