Запослење

 

Наши принципи подразумевају константно усавршавање знања и практичног искуства нашег персонала са посебним освртом на обуку и оспособљавање за самостални рад у струци адвокатског подмладка.
Адвокатска канцеларија Павловић је увек отворена за пријем амбициозних и креативних адвокатских приправника којима је адвокатура професионални избор али и задовољство и изазов.
У сарадњи са Националном службом за запошљавање реализујемо програме обуке адвокатских приправника, пружајући на тај начин могућност младим правницима да покажу своје способности и склоности ка адвокатској професији.
 
Пријаве са радном биографијом слати на е-mail: advokat.pavlovic@gmail.com На разговор ће бити позвани они кандидати који буду задовољили критеријуме селекције.

slider
slider
slider
slider